ฤกษ์ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7
วันธงชัยดิถี ทักทิน
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  05:52 - 22:16
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  22:16 - 05:51 (9/6/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1ฤกษ์มหาศูนย์