ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
วันโลกาวินาศวันลอยดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  05:52 - 22:39
  จักขุมายา 0กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  22:39 - 05:51 (10/6/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี -1