ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:52 - 21:13
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  21:13 - 05:52 (13/6/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2