ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7
วันพระวันจม
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  05:53 - 20:03
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  20:03 - 05:52 (14/6/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2