ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี กาฬกิณี
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  05:53 - 18:43
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  18:43 - 05:52 (15/6/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2