ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 2 ค่ำ เดือน 7
วันโลกาวินาศวันลอย
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  05:53 - 15:37
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  15:37 - 05:52 (17/6/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0