ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 3 ค่ำ เดือน 7
ดิถี ทักทิน
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  05:53 - 14:00
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  14:00 - 05:52 (18/6/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1