ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 4 ค่ำ เดือน 7
วันฟูดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  05:53 - 12:28
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  12:28 - 05:53 (19/6/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0