ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 7 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  05:54 - 09:18
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  09:18 - 05:53 (22/6/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1