ฤกษ์ วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 8 ค่ำ เดือน 7
วันพระวันธงชัยดิถีมหาสูญ2ดิถี กาฬกิณีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  05:54 - 08:51
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  08:51 - 05:54 (23/6/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1