ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 9 ค่ำ เดือน 7
วันโลกาวินาศวันลอยดิถี สิทธิโชค
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  05:55 - 08:51
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  08:51 - 05:54 (24/6/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2