ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 10 ค่ำ เดือน 7
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  05:55 - 09:22
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  09:22 - 05:54 (25/6/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1