ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 11 ค่ำ เดือน 7
วันฟู
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  05:55 - 10:21
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  10:21 - 05:54 (26/6/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2