ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 12 ค่ำ เดือน 7
ดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  05:55 - 11:49
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  11:49 - 05:55 (27/6/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1