ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 13 ค่ำ เดือน 7
วันจม
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:56 - 13:42
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  13:42 - 05:55 (28/6/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1