ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แรม 14 ค่ำ เดือน 7
วันพระวันอธิบดีวันอุบาทว์จันทร์ดับ (อามาวสี)ดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  05:56 - 15:53
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  เทวี : อารทรา

  15:53 - 05:55 (29/6/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2