ฤกษ์ วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วันธงชัย
 • 1

  เทวี : อารทรา

  05:56 - 18:18
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  18:18 - 05:55 (30/6/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1