ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8
วันอวมานโอนดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  04:08 - 05:58
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  05:59 - 02:48 (12/7/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2