ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แรม 3 ค่ำ เดือน 8
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:01 - 19:16
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  19:16 - 06:00 (17/7/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0