ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แรม 9 ค่ำ เดือน 8
วันลอยดิถี อัคนิโรธ
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:02 - 17:54
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  17:54 - 06:02 (23/7/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2