ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:05 - 10:48
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  10:48 - 06:04 (1/8/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0