ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10
วันลอย
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  06:09 - 19:03
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  19:03 - 06:08 (5/9/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์