ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันฟู
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:09 - 16:01
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  16:01 - 06:08 (7/9/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี -1