ฤกษ์ วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
วันธงชัย
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:09 - 14:29
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  14:29 - 06:08 (8/9/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0