ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

แรม 3 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันฟู
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:09 - 08:10
  จักขุมายา 1กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  08:10 - 06:08 (14/9/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2