ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

แรม 15 ค่ำ เดือน 10
วันพระจันทร์ดับ (อามาวสี)วันลอย
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  03:15 - 06:08
  จักขุมายา -2กนกนารี -2ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:09 - 04:35 (26/9/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์