ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
วันลอย
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  04:35 - 06:08
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:09 - 05:28 (27/9/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1