ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  05:28 - 06:08
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  06:09 - 05:49 (28/9/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2