ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วันพระวันอธิบดีวันอุบาทว์วันลอยดิถี ทินสูนย์
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:14 - 06:46
  จักขุมายา 2กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:46 - 05:10 (2/11/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -1