ฤกษ์ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12
วันธงชัยดิถี ทักทิน
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  05:10 - 06:14
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:15 - 03:40 (3/11/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1