ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12
วันจม
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  01:08 - 06:15
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:16 - 00:15 (6/11/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1