ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  00:15 - 06:15
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  06:16 - 23:46
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 3

  ทลิทโท : อัสวินี

  23:46 - 06:15 (7/11/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1