ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:16 - 23:46
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  23:46 - 06:16 (8/11/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2