ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 2 ค่ำ เดือน 12
วันโลกาวินาศวันฟู
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  01:04 - 06:16
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:17 - 02:28 (11/11/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2