ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 4 ค่ำ เดือน 12
วันจมดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : อารทรา

  04:17 - 06:17
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  เทวี : อารทรา

  06:18 - 06:18 (13/11/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2