ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 7 ค่ำ เดือน 12
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันลอยดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  ราชา : บุษย

  06:19 - 11:24
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  11:24 - 06:19 (16/11/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1