ฤกษ์ วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วันพระวันธงชัยดิถี กาฬกิณีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:20 - 13:54
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  13:54 - 06:19 (17/11/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0