ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 9 ค่ำ เดือน 12
วันโลกาวินาศอาทิตย์ย้ายราศีวันฟูดิถี สิทธิโชค
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:20 - 16:07
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  16:07 - 06:20 (18/11/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1