ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 11 ค่ำ เดือน 12
วันจม
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:21 - 19:36
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  19:36 - 06:21 (20/11/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2