ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 14 ค่ำ เดือน 12
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันลอยดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : สวาดิ

  06:23 - 21:25
  จักขุมายา 3กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  21:25 - 06:22 (23/11/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1