ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1
วันโลกาวินาศดิถี ทินสูนย์
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  06:24 - 20:17
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  20:17 - 06:23 (25/11/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1