ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:25 - 18:02
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  18:02 - 06:24 (27/11/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1