ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1
วันจมดิถี ทรธึก
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:25 - 16:32
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  16:32 - 06:25 (28/11/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1