ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1
ดิถี สิทธิโชค
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:26 - 14:58
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  14:58 - 06:25 (29/11/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1