ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:26 - 13:19
  จักขุมายา 3กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  13:19 - 06:26 (30/11/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1