ฤกษ์ วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1
วันธงชัยดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:27 - 11:47
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  11:47 - 06:26 (1/12/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2