ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1
ดิถี กาฬกิณีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:29 - 08:14
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  08:14 - 06:28 (4/12/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1ฤกษ์มหาศูนย์