ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1
วันจมดิถี สิทธิโชค
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:29 - 07:41
  จักขุมายา 2กนกนารี 1ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  07:41 - 06:29 (5/12/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1