ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:30 - 07:50
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  07:50 - 06:30 (7/12/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2