ฤกษ์ วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
วันพระวันธงชัย
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:31 - 08:37
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  08:37 - 06:30 (8/12/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1